Φυσική Γ' Λυκείου (Μ.Π.Σ.)

Αναρτώ εδώ τις προτάσεις του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας με πειράματα, βιντεοπειράματα και επιδείξεις όπως προβλέπονται στο Μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γ' Λυκείου.

Ηλεκτρομαγνητισμός

1. Το πείραμα Oersted (x3) (βιντεοπείραμα)

2. Αποτύπωση μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρων αγωγών (βιντεοπείραμα)

3. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού (βιντεοπείραμα)

4. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού (απλή εκδοχή)

5. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού (3 πειράματα)

6. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού (βιντεοπείραμα)

7. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου πηνίου (βιντεοπείραμα)

8. Δύναμη Laplace (επίδειξη)

9. Δύναμη Laplace (βιντεοπείραμα)

10. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (βιντεοπείραμα επίδειξης)

11. Κανόνας Lenz (Επίδειξη)

12. Αυτεπαγωγή (Multilog)

13. Αμοιβαία επαγωγή (Multilog)

14. Μαγνητόμετρο με αισθητήρα Hall


Ταλαντώσεις

1. Το κινηματικό μοντέλο της απλής αρμονικής ταλάντωσης (Tracker)

2. Ανεξαρτησία περιόδου από το πλάτος ταλάντωσης (βιντεοπείραμα)

3. Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις (Tracker)

4. Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις (Multilog)

5. Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις (βιντεοπείραμα)


Κρούσεις

1. Ελαστική κρούση (Tracker)

2. Πλαστική κρούση (Tracker)

3. Έκκεντρη κρούση (Tracker)


Μηχανική στερεού σώματος

1. Η έννοια της ροπής - Ισορροπία στερεού


Κύματα

1. Στάσιμα κύματα σε χορδή

2. Στάσιμα κύματα σε χορδή (διαφορετική εκδοχή)

3. Στάσιμα ηχητικά κύματα - Υπολογισμός της ταχύτητας του ήχου

4. Στάσιμα διαμήκη κύματα σε ελατήριο


Κβαντομηχανική

1. Φωτοηλεκτρικό (βιντεοπείραμα επίδειξης)

2. Φωτοηλεκτρικό (2ο βιντεοπείραμα επίδειξης)

3. Φωτοηλεκτρικό (Θεωρία + 7 πειραματικές δραστηριότητες)

4. Φωτοηλεκτρικό - Φύλλο Πειραματικής διδασκαλίας


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου