Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού

Με τη βοήθεια του κινητού μας τηλεφώνου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε για ένα ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό τη γραμμική εξάρτηση της έντασης του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει . Επιπρόσθετα μπορούμε να εκτιμήσουμε με πολύ καλή ακρίβεια και την ένταση της οριζόντιας συνιστώσας του γήινου μαγνητικού πεδίου στον τόπο διεξαγωγής του πειράματος. Η πειραματική διάταξη έχει ως εξής:


Ενδεικτικά αποτελέσματα:


Η τιμή της έντασης της οριζόντιας συνιστώσας του γήινου μαγνητικού πεδίου βρέθηκε ίση με 27,1 μΤ.

Λεπτομέρειες για τη διάταξη, τη διεξαγωγή του πειράματος, την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων και τα αποτελέσματα, από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου