Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις (με Tracker)

Μελέτη των φθινουσών μηχανικών ταλαντώσεων με το Tracker (ανάλυση βίντεο). Δίνονται τέσσερα διαφορετικά βίντεο και τα αντίστοιχα αρχεία με την ιχνηλασία από το Tracker, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να μελετηθούν πειραματικά οι σχετικές θεωρητικές προβλέψεις (για αποσβέσεις ανάλογες της ταχύτητας):
  1. Η περίοδος για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b, διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη από το πλάτος. Όταν η σταθερά b μεγαλώνει το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα και η περίοδος παρουσιάζει μικρή αύξηση.
  2. Σε ακραίες περιπτώσεις στις οποίες η σταθερά απόσβεσης παίρνει πολύ μεγάλες τιμές, η κίνηση γίνεται απεριοδική, δηλαδή ο ταλαντωτής επιστρέφει στη θέση ισορροπίας χωρίς ποτέ να την υπερβεί.
  3. Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. 
Στο πρώτο βίντεο καταγράφεται η κίνηση ενός συστήματος μάζας-ελατηρίου μέσα σε νερό, στο δεύτερο η κίνηση του ίδιου συστήματος στον αέρα, στο τρίτο μέσα σε λάδι και στο τέταρτο μέσα σε παχύρευστο απορρυπαντικό πιάτων.


Όλα τα αρχεία μπορείτε να τα μεταφορτώσετε από εδώ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να τροποποιηθεί το φύλλο εργασίας από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου