Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Βιντεοπείραμα: Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού

 Ακόμη ένα βίντεο από τη συνεργασία των ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και Λευκάδας: Μελέτη της εξάρτησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.


Το σχετικό φύλλο εργασίας μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.

Και το βίντεο από εδώ.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Βιντεοπείραμα : Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

 Αναρτώ εδώ ένα ακόμη βιντεοπείραμα. Αφορά την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μιας πλαστικής μπίλιας μέσα σε ελαιόλαδο.


Το σχετικό φύλλο εργασίας μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

Βιντεοπειράματα : Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού

 Συνεχίζω εδώ με την ανάρτηση δύο βιντεοπειραμάτων σχετικά με το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους. Και τα δυο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και του ΕΚΦΕ Λευκάδας.

Η πειραματική διάταξη

Το πρώτο πείραμα αναφέρεται στη μελέτη της σχέσης μεταξύ της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της απόστασης από τον αγωγό, και το δεύτερο στη μελέτη την σχέσης μεταξύ της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.Τα φύλλα εργασίας για τις δύο ασκήσεις μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.


Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Tracker : Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

 Η ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με το Tracker: Μελετάμε την έξοδο μιας Lamborghini από τα pits στους αγώνες Le Mans 2010.

Το υλικό της άσκησης θα το βρείτε εδώ.

Βιντεοπείραμα : Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

 Ακόμη ένα βιντεοπείραμα: Η ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός αμαξιδίου σε κεκλιμένο επίπεδο.


Το σχετικό φύλλο εργασίας θα μεταφορτώσετε από εδώ.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Βιντεοπειράματα : Δύναμη Laplace

 Ξεκινάω εδώ την ανάρτηση μιας σειράς βιντεοπειραμάτων ηλεκτρομαγνητισμού, που προέκυψαν ως το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας με το ΕΚΦΕ Λευκάδας. 

Τα δύο πρώτα βιντεοπειράματα αφορούν τη δύναμη Laplace, και πιο συγκεκριμένα:

1. Με το πρώτο πείραμα μπορεί να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του μέτρου της δύναμης Laplace και της έντασης του ρεύματος που διαρρέει ένα ευθύγραμμο αγωγό.

2. Με το δεύτερο πείραμα μπορεί να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του μέτρου της δύναμης Laplace και του μήκους του ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού.
Μπορείτε να βρείτε τα δύο βίντεo και στο κανάλι του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας στο Youtube .

Μπορείτε επιπλέον να μεταφορτώσετε τα βίντεο στον υπολογιστή σας από εδώ και εδώ

Τα σχετικά φύλλα εργασίας μπορείτε (ως ένα αρχείο pdf) μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.