Φυσική Α' Λυκείου

 Οι εργαστηριακές ασκήσεις του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας για τη Φυσική της Α' Λυκείου 


Βασικές μετρήσεις (Ανάλυση βίντεο με το Tracker)

Προσδιορισμός θέσης (Ανάλυση βίντεο με το Tracker)

Ευθύγραμμες κινήσεις - Μετατόπιση - Μέση ταχύτητα (Ανάλυση βίντεο με το Tracker)

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Βιντεο-πείραμα)

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ανάλυση βίντεο με το Tracker)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (με το Multilog)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (με 1 ή 2 φωτοπύλες)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (με χρονομετρητή ταινίας)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (Ανάλυση βίντεο με το Tracker)

Eυθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (με το Multilog και φωτοφράκτη)

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (Βίντεο-πείραμα)

Νόμος του Hooke  

Σύνθεση δυνάμεων (κατασκευή Ι)

Σύνθεση δυνάμεων (κατασκευή ΙΙ)

Ελεύθερη πτώση (με την κάρτα ήχου)

Ελεύθερη πτώση (με το Μultilog και φωτοφράκτη)

Ελεύθερη πτώση (Ανάλυση βίντεο με το Tracker, σελ. 67-70 στο βιβλίο)

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας ( Ανάλυση βίντεο με το Tracker)


Ασκήσεις με το Tracker (χωρίς φύλλα εργασίας)

  • Νόμος του Hooke
  • 1ος νόμος του Νεύτωνα
  • 2ος νόμος του Νεύτωνα
  • Ελεύθερη πτώση
  • Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη
  • Κεκλιμένο επίπεδο
  • Διατήρηση μηχανικής ενέργειας
  • Θεώρημα έργου-ενέργειας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου