Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Tracker : Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Μια ακόμη άσκηση με το Tracker με τίτλο "Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση".


Ακολουθώ κι εδώ την ίδια λογική όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις, δηλαδή σε ένα συμπιεσμένο αρχείο συμπεριλαμβάνονται:

1. Το προς ανάλυση βίντεο (ελεύθερο δικαιωμάτων)

2. Αναλυτικές οδηγίες σε μορφή αρχείου pdf

3. Οδηγίες σε μορφή powerpoint show

4. Ξεχωριστό απαντητικό φύλλο

5. Μερικά ακόμη ελεύθερα βίντεο για εξάσκηση

Η άσκηση χωρίζεται σε τρία τμήματα, εκ των οποίων:

1. Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, τη μελέτη της γραφικής παράστασης θέσης - χρόνου και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ταχύτητα της κίνησης από αυτή

2. Το δεύτερο τμήμα αφορά τη σχετικότητα της κίνησης και εστιάζει στα αδρανειακά συστήματα αναφοράς.

3. Στο τελευταίο τμήμα, που μπορεί να δοθεί ως εργασία για το σπίτι, ζητείται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από την ιχνηλασία ενός αυτοκινήτου και να σχεδιαστεί σε μιλιμετρέ χαρτί η γραφική παράσταση x-t καθώς και η καλύτερη ευθεία προσαρμογής στα πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον ζητείται να υπολογιστεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Το υλικό της άσκησης μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου