Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Σύνθεση δυνάμεων


Τροποποίηση μιας ζυγαριάς κουζίνας για τη μέτρηση της συνισταμένης στον περίπτωση ομόρροπων και αντίρροπων δυνάμεων. Στο περίβλημα της ζυγαριάς άνοιξα μια τρύπα, από την οποία πέρασα ένα μεταλλικό άξονα με σπείρωμα Μ3. Ο άξονας βιδώνει σε αντίστοιχου σπειρώματος οπή που υπάρχει πάνω στον αισθητήρα δύναμης (load cell) της ζυγαριάς. Στα δύο άκρα του άξονα προσάρμοσα δύο μεταλλικά ελάσματα με τρύπα στα οποία μπορώ να συνδέω διαφορετικά βαράκια, οπότε μπρώ να μετράω τη συνισταμένη των δύο δυνάμεων που ασκούνται στον αισθητήρα. Ακολουθούν τρία παραδείγματα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου