Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Tracker : Μετατόπιση - Μέση ταχύτητα

Συνεχίζοντας τις βασικές ασκήσεις ανάλυσης βίντεο με το Tracker για την Α' Λυκείου αναρτώ εδώ την άσκηση "Ευθύγραμμες κινήσεις - Μετατόπιση - Μέση ταχύτητα". 


Ακολουθώ τη λογική των προηγουμένων αναρτήσεων. Δηλαδή σε ένα συμπιεσμένο περιέχονται:

1. Το προς ανάλυση βίντεο

2. Οδηγίες σε μορφή αρχείου pdf

3. Οδηγίες σε μορφή powerpoint show

4. Ξεχωριστό απαντητικό φύλλο

Η άσκηση χωρίζεται σε δύο τμήματα, εκ των οποίων:

1. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες με τα βασικά βήματα της ανάλυσης βίντεο και διδακτικά εστιάζει στο διανυσματικό χαρακτήρα της μετατόπισης και της ταχύτητας. Κρίνεται απαραίτητο να εκταθεί σε 2 διδακτικές ώρες, με την πρώτη να αφορά τη λήψη των πειραματικών μετρήσεων με το Tracker και η δεύτερη να αφιερωθεί στην επεξεργασία τους.

2. Το δεύτερο τμήμα (με τις δραστηριότητες 5, 6 και 7) εμβαθύνει στην έννοια της μετατόπισης και είναι προαιρετικό, αν και προτείνεται εφόσον υπάρχει χρόνος να ασχολήθούν οι μαθητές τουλάχιστον με τη δραστηριότητα 5.

Το υλικό της άσκησης μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου