Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους

Τρεις εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού "απείρου" μήκους.  

Η πρώτη άσκηση αφορά την επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ της έντασης του ηλ. ρεύματος και της έντασης του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου και αποτελεί παραλλαγή βιντεοπειράματος που είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Λευκάδας. Το δεύτερο είναι η παραλλαγή με Multilog του πρώτου και το τρίτο (και πάλι με χρήση του Multilog) αφορά στη σχέση έντασης μαγνητικού πεδίου - απόστασης από τον αγωγό.

Τα σχετικά φύλλα εργασίας θα τα βρείτε εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου