Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 Ένα 40-σέλιδο φυλλάδιο με τις "περιπέτειές μου" με τη συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου που υπάρχει στα περισσότερα σχολικά εργαστήρια της χώρας μας.


Το φυλλάδιο περιλαμβάνει:

  • Ένα εξασέλιδο με το θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δύο δραστηριότητες επίδειξης, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτροσκόπιο
  • Πέντε ακόμη δραστηριότητες με τη συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου (Ατματζίδη)
  • Λεπτομερείς οδηγίες και βελτιώσεις των πειραματικών διαδικασιών
  • Ενδεικτικές μετρήσεις
  • Ανάλυση των σφαλμάτων (μεγάλων είναι η αλήθεια) και τρόπους ελαχιστοποίησης της επίδρασής τους (όπου είναι δυνατό)

Το φυλλάδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου