Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

GeoGebra και γραφικές παραστάσεις

Αναρτώ εδώ μια προσομοίωση και ένα εργαλείο με το GeoGebra.


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστείτε το GeoGebra Calculator Suite, που τα το βρείτε εδώ: https://www.geogebra.org/download?lang=el στην online ή τη standalone μορφή του.

Η προσομοίωση (eok.ggb) αφορά τη γραφική παράσταση x = f (t) για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί και για οποιαδήποτε άλλη γραφική παράσταση εξίσωσης πρώτου βαθμού (π.χ. νόμος του Hooke). Στόχος της είναι η κατανόηση της φυσικής σημασίας της κλίσης της γραφικής παράστασης.

Θα βρείτε την προσομοίωση εδώ, και το σχετικό φύλλο εργασίας εδώ.

Το εργαλείο (Line Fitting.ggb) αφορά τη γραφική παράσταση πειραματικών δεδομένων που συνδέονται μεταξύ τους με γραμμική σχέση και τον προσδιορισμό της καλύτερης ευθείας προσαρμογής στα δεδομένα αυτά. Για να το χρησιμοποιήσετε απλά εισάγετε τις συντεταγμένες (x, y) των πειραματικών δεδομένων στα σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε, και το εργαλείο αυτόματα σχεδιάζει την καλύτερη ευθεία και προσδιορίζει την εξίσωσή της (σε δυο πιθανές μορφές y=ax+b και y=ax). Μπορείτε βέβαια με απλές διορθώσεις να προσθέσετε και περισσότερα από 5 πειραματικά σημεία.

Θα βρείτε το εργαλείο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου