Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

Πειράματα Ηλεκτρισμού με Arduino

 


Παρουσιάζω εδώ την κατασκευή ενός απλού αισθητήρα τάσης, που μπορεί να μετράει τάσεις στην περιοχή 0 - 25 V με διακριτική ικανότητα 1,5 mV (αν και τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναφέρονται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου), και ενός αισθητήρα έντασης ρεύματος που μπορεί να μετράει ρεύματα στην περιοχή ±3,2 A με διακριτική ικανότητα 0,8 mA στην κλίμακα αυτή ή ακόμη μικρότερη στην περίπτωση περιορισμού της κλίμακας μέτρησης.

Με χρήση αυτών των αισθητήρων μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορα πειράματα ηλεκτρισμού, πέντε από τα οποία παρουσιάζονται εδώ:

  1. Η αθροιστική ιδιότητα των τάσεων
  2. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff
  3. Χαρακτηριστική καμπύλη διπόλου – Νόμος του Ohm
  4. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά
  5. Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής

Τέλος παρουσιάζεται μια ακόμη εκδοχή του αισθητήρα τάσης που βελτιώνει τον αρχικό σχεδιασμό σε δύο σημεία: Μπορεί να μετράει και αρνητικές τάσεις και παρουσιάζει ικανοποιητικά μεγάλη αντίσταση εισόδου, απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του αισθητήρα ως βολτομέτρου.

Το φυλλάδιο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα σχετικά φύλλα εργασίας μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου