Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Ταχύτητα της αντίδρασης Zn + HCl

Σε μικρή κωνική φιάλη ρίξαμε μικρή ποσότητα ψευδαργύρου και υδροχλωρικού οξέος (αυτό του εμπορίου 11% w/w έγραφε στο πλαστικό μπουκάλι του). Το παραγόμενο αέριο υδρογόνο συλλέχθηκε σε γυάλινη σύριγγα (όγκου 30 mL).


Το πείραμα βιντεοσκοπήθηκε και αναλύθηκε με το Tracker. Η βαθμονόμηση του βίντεο έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μεταβλητή "x" του Tracker να επιστρέφει τον όγκο του παραγόμενου υδρογόνου.


Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ιχνηλασία έγινε χειροκίνητα και όχι με κάποιο σταθερό ρυθμό, λόγω της βηματικής κίνησης του εμβόλου της σύριγγας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου