Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Tracker : Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (ΙΙ)

Θα αναλύσουμε τα καρέ 1043 - 1071 του προηγούμενου βίντεο(*) όπου φαίνεται η έξοδος του αγωνιστικού αυτοκινήτου AUDI R15 από τα pit. Προηγουμένως (και αφού μεταφερθούμε στο καρέ 268) δημιουργούμε μια ράβδο βαθμονόμησης, τοποθετούμε τα άκρα της στα άκρα του αυτοκινήτου προσέχοντας ώστε να παραμένει οριζόντια και στο συνοδευτικό πλαίσιο κειμένου δίνουμε την τιμή 4,65, ίση με το μήκος του αυτοκινήτου στον πραγματικό κόσμο. Έχουμε κατ' αυτό τον τρόπο βαθμονομήσει το βίντεο. Στο παράθυρο "Ρυθμίσεις βίντεο κλιπ" δίνουμε τις τιμές 1043 στη μεταβλητή "Αρχικό καρέ" και την τιμή 1071 στη μεταβλητή "Τελικό καρέ". Δημιουργούμε (με Ctrl + Shift + κλικ) ένα υλικό σημείο για να "ιχνηλατήσουμε" την κίνηση του αυτοκινήτου και ρυθμίζουμε το πρότυπο ταύτισης όπως στην επόμενη εικόνα:


Ολοκληρώνουμε την αυτόματη ιχνηλασία του υλικού σημείου με κλικ στο κουμπί "Έρευνα" του παραθύρου "Αυτόματο μαρκάρισμα", και περιστρέφουμε το εξ ορισμού σύστημα αξόνων, ώστε η θετική φορά στον άξονα x να είναι προς τα αριστερά.


Στο εργαλείο δεδομένων επιλέγουμε καμπύλη προσέγγισης τύπου "Παραβολή" και προσδιορίζουμε τελικά την επιτάχυνση του αυτοκινήτου ως το διπλάσιο του συντελεστή του τετραγώνου του χρόνου στη συνάρτηση της καμπύλης προσαρμογής:


Δηλαδή στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που μελετάμε (λίγο περισσότερο από 1s) η κίνηση του αγωνιστικού μπορεί με καλή προσέγγιση να θεωρηθεί ομαλά επιταχυνόμενη, με επιτάχυνση:


(*) Μια ελαφρά διαφορετική εκδοχή του βίντεο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου