Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Μερική έκλειψη Ηλίου : Παρασκευή 20 - 3 - 2015

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 μπορούμε και από την Ελλάδα να παρατηρήσουμε μια έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη θα είναι μερική, με κάλυψη του ηλιακού δίσκου που θα κυμανθεί από περίπου το μισό της ηλιακής διαμέτρου στη βόρεια Ελλάδα (περίπου 40% κάλυψη του ηλιακού δίσκου) έως αρκετά κάτω της μισής ηλιακής διαμέτρου στη νότια Ελλάδα. Η διάρκεια της έκλειψης θα είναι μικρότερη για τη νότιο Ελλάδα (περίπου δύο ώρες στην Κρήτη) και μεγαλύτερη έως και 20 λεπτά για τη Βόρεια Ελλάδα. 

Στην Ηγουμενίτσα η έκλειψη θα αρχίσει περίπου στις 10:34 π.μ., θα κορυφωθεί στις 11:40, και θα ολοκληρωθεί στις 12:48.


Ακριβείς ώρες για συγκεκριμένο τόπο μπορείτε να βρείτε εδώ. Όλες οι ώρες δίνονται σε Παγκόσμιο χρόνο (UT), δηλαδή θα πρέπει να προσθέσετε 2 ώρες για να έχετε τη χειμερινή ώρα Ελλάδος. 

Η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνει μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα, ακόμα και αν απλά κοιτάζετε με τα μάτια σας. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία των οφθαλμών. 

Περισσότερα εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου