Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Φάσματα He, Ne και λάμπας Φθορίου (compact)

Τρία ακόμη φάσματα για ανάλυση με το Tracker. Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να μεταφορτώσετε το σχετικό αρχείο Tracker. 

Κάθε φωτογραφία αποτελεί συνδυασμό δύο επιμέρους φωτογραφιών που λήφθηκαν με RPi κάμερα προσαρμοσμένη σε φασματοσκόπιο με φράγμα περίθλασης. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας εμφανίζεται το φάσμα της αντίστοιχης λυχνίας, ενώ στο επάνω μέρος είναι το φάσμα της ίδιας λυχνίας με την προσθήκη και του φωτός από δύο δείκτες  LASER, ένα κόκκινου και ένα μπλε χρώματος. Η ονομαστική τιμή του μήκους κύματος του κόκκινου LASER είναι 650 nm και η μετρημένη 653,5 nm. Οι αντίστοιχες τιμές για το μπλε LASER είναι 405 nm και 407,5 nm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου