Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Το φάσμα εκπομπής του Υδρογόνου

 

Η φωτογραφία του πειράματος αποτελεί συνδυασμό δύο επιμέρους φωτογραφιών που λήφθηκαν με RPi κάμερα προσαρμοσμένη σε φασματοσκόπιο με φράγμα περίθλασης. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας εμφανίζεται το φάσμα της λυχνίας Υδρογόνου, ενώ στο επάνω μέρος είναι το φάσμα της ίδιας λυχνίας με την προσθήκη και του φωτός από δύο δείκτες  LASER, ένα κόκκινου και ένα μπλε χρώματος. Η ονομαστική τιμή του μήκους κύματος του κόκκινου LASER είναι 650 nm και η μετρημένη 653,5 nm. Οι αντίστοιχες τιμές για το μπλε LASER είναι 405 nm και 407,5 nm. Η κάμερα έχει πρόβλημα θορύβου αρκετά φανερό στη μπλε περιοχή του φάσματος.


Το αρχείο έργου του Tracker, που περιλαμβάνει τη φωτογραφία και τις οδηγίες για τη βαθμονόμηση και την ανάλυση θα το βρείτε ΕΔΩ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου