Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Διάθλαση φωτός με το Tracker

Θα αναλύσουμε ένα τμήμα του επόμενου βίντεο:


Στα καρέ 1713-1893 φαίνεται η διάθλαση μιας δέσμης laser στο διάλυμα του δοχείου. Το βίντεο μπορούμε να το "κατεβάσουμε" στον υπολογιστή μας είτε με τη βοήθεια κατάλληλου πρόσθετου για τον browser μας, είτε με τη βοήθεια online εργαλείων όπως αυτό της ιστοσελίδας www.keepvid.com.
Ανοίγουμε το βίντεο στο Tracker και με τη βοήθεια δύο εργαλείων τύπου "μοιρογνωμόνιο" μετράμε τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί:


Τα αποτελέσματα και η επεξεργασία των μετρήσεων που πήραμε, φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

καρέ
θ_π (°)
θ_δ (°)
ημ(θ_π)
ημ(θ_δ)
1713
67,0
48,8
0,921
0,752
1723
60,7
45,0
0,872
0,707
1733
56,0
42,6
0,829
0,677
1753
52,2
39,7
0,790
0,639
1773
51,6
38,8
0,784
0,627
1813
49,6
38,0
0,762
0,616
1853
48,8
36,5
0,752
0,595
1893
47,0
35,9
0,731
0,586

Με τη βοήθεια του Excel, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση ημ(θ_δ) = f (ημ(θ_π)). Με βάση το νόμο του Snell η κλίση της γραφικής παράστασης είναι ο δείκτης διάθλασης του διαλύματος:


Προκύπτει: n = 1,24


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου