Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

EOES 2024 - Πανελλήνιος διαγωνισμός

Το θέμα Φυσικής εφέτος αφορούσε τη γέφυρα Wheatstone. Είχαμε δύο πειράματα: Το πρώτο αφορούσε τη διερεύνηση από τους μαθητές της λειτουργίας της γέφυρας και το δεύτερο μια απλοποιημένη εκδοχή μιας πραγματικής εφαρμογής της στην πράξη, τον προσδιορισμό της απόστασης καταστροφής ενός τηλεφωνικού καλωδίου από τους τεχνικούς μιας εταιρείας τηλεφωνίας.

Βρείτε το θέμα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου