Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Αγωγοί & Μονωτές

 Με τη βοήθεια γεννήτριας Van de Graaff και ηλεκτρικού εκκρεμούς, επίδειξη της διάκρισης των σωμάτων σε αγωγούς και μονωτές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου