Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Αμοιβαία επαγωγή

 Σε ένα από τα πειράματά του ο Faraday χρησιμοποίησε ένα σιδερένιο δακτύλιο στον οποίο τύλιξε τις σπείρες δύο πηνίων. Τα άκρα του ενός πηνίου (πρωτεύον) σύνδεσε μέσω διακόπτη με τους πόλους μιας μπαταρίας και στα άκρα του άλλου (δευτερεύον) σύνδεσε ένα γαλβανόμετρο. Παρατήρησε ότι ηλεκτρικό ρεύμα διέρρεε το δευτερεύον πηνίο κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα του διακόπτη στο πρωτεύον πηνίο, όταν δηλαδή υπήρχε μεταβολή στην ένταση του ρεύματος που διέρρεε το πρωτεύον πηνίο. 

Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται αμοιβαία επαγωγή, διερευνούμε με μια σειρά πειραματικών δραστηριοτήτων.

Το σχετικό φύλλο εργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου