Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Tracker: Διατήρηση της ορμής στη διάσπαση

 Αναρτώ εδώ τέσσερα αρχεία βίντεο, όπου καταγράφονται διάφορες περιπτώσεις διάσπασης ενός συστήματος δύο αμαξιδίων, ως εξής:


1. m1 = 589 g (με το ελατήριο), και m2 = 588 g


2. m1 = 589 g (με το ελατήριο), και m2 = 788 g


3. m1 = 689 g (με το ελατήριο), και m2 = 788 g4. m1 = 589 g (με το ελατήριο), και m2 = 888 g

Τα αρχεία είναι κατάλληλα για ανάλυση με το Tracker. Μπορείτε επιπλέον να μεταφορτώσετε και τα αντίστοιχα αρχεία του Tracker με τα αποτελέσματα της ιχνηλασίας. Δεν έχω βαθμονομήσει τα βίντεο, οπότε τόσο οι ταχύτητες όσο και οι αντίστοιχες ορμές υπολογίζονται σε αυθαίρετες μονάδες. Η λογική των ασκήσεων είναι μετά την ιχνηλασία να υπολογίσουμε τις ταχύτητες των δύο αμαξιδίων αμέσως μετά τη διάσπαση. Για το σκοπό αυτό εντοπίζουμε στο βίντεο τη χρονική στιγμή (t2) που τα αμαξίδια αποχωρίζονται καθώς και τις θέσεις x1, x3 κάθε αμαξιδίου την αμέσως προηγούμενη (t1) και την αμέσως επόμενη (t3) χρονική στιγμή. Τότε βρίσκουμε την ταχύτητα κάθε αμαξιδίου τη στιγμή που αποχωρίζεται από το άλλο ως: 

υ2=(x3-x1) / (t3-t1)

Αυτή η προσέγγιση είναι σωστή, αφού η κίνηση κάθε αμαξιδίου μετά τη διάσπαση είναι ομαλά επιβραδυνόμενη. Στην πράξη παίρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα (απόκλιση μικρότερη από 2% μεταξύ των μέτρων των ορμών των δύο αμαξιδίων μετά τη διάσπαση) επιλέγοντας το πρότυπο ταύτισης στο Tracker ως μια μικρή ελλειπτική περιοχή γύρω από το σημείο επαφής τoυ τροχού με το έδαφος.

Μεταφορτώστε το υλικό από εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου