Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Tracker - Ασκήσεις Λυκείου (Φύλλα εργασίας)

Παρουσιάζω εδώ μια σειρά από 14 φύλλα εργασίας: δεκατρείς εργαστηριακές ασκήσεις από όλη την ύλη της Φυσικής του Λυκείου και μία άσκηση Βιολογίας. Κάποιες από τις ασκήσεις εκτείνονται σε δύο φύλλα εργασίας, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δίνονται και εναλλακτικές μέθοδοι επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων. Από τις ασκήσεις Φυσικής σχεδόν οι μισές αφορούν ύλη της Α’ Λυκείου. Αυτό έγινε αφενός γιατί η ύλη της τάξης αυτής ενδείκνυται για χρήση της ανάλυσης βίντεο και αφετέρου γιατί θεωρώ πως η Α’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία μπορεί να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το λογισμικό Tracker, τη βασική χρήση και τις σημαντικότερες δυνατότητές του. Για το λόγο αυτό άλλωστε και οι οδηγίες για τις ασκήσεις αυτές είναι και οι πλέον αναλυτικές.

To ebook μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου