Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Βιντεοπειράματα : Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού

 Συνεχίζω εδώ με την ανάρτηση δύο βιντεοπειραμάτων σχετικά με το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους. Και τα δυο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και του ΕΚΦΕ Λευκάδας.

Η πειραματική διάταξη

Το πρώτο πείραμα αναφέρεται στη μελέτη της σχέσης μεταξύ της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της απόστασης από τον αγωγό, και το δεύτερο στη μελέτη την σχέσης μεταξύ της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.Τα φύλλα εργασίας για τις δύο ασκήσεις μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου