Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Κίνηση Brown (3)

Ανάλυση της κίνησης ενός λιποσφαιριδίου του γάλακτος με τη βοήθεια του λογισμικού Tracker.


Φαίνεται πως εκτός από την τυχαία κίνηση το λιποσφαιρίδιο συμμετέχει και σε μια προσανατολισμένη κίνηση με κατεύθυνση από πάνω αριστερά προς τα κάτω και δεξιά, η οποία επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση της κίνησης και άλλων λιποσφαιριδίων στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Αυτού του είδους οι κινήσεις οφείλονται σε ρεύματα που δημιουργούνται κατά την εξάτμιση υγρού στο περιθώριο της καλυπτρίδας και η επίδρασή τους μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με στεγανοποίηση του παρασκευάσματος (αλείφοντας για παράδειγμα εσωτερικά το περιθώριο της καλυπτρίδας με βαζελίνη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου