Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Μεταβατικά φαινόμενα στην εξαναγκασμένη ταλάντωση

Στις επόμενες φωτογραφίες απεικονίζονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής και ανάλυσης βίντεο που αφορούν τα μεταβατικά φαινόμενα στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις ενός συστήματος μάζας ελατηρίων. Ως διεγέρτης χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρομαγνήτης τροφοδοτούμενος με εναλλασσόμενη τάση και έλασμα συνδεδεμένο στο κατώτερο άκρο του ενός ελατηρίου.  Καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις: 
1. Με πολύ μικρή σταθερά απόσβεσης
2. Με μεγαλύτερη σταθερά απόσβεσης (μικρών διαστάσεων CD στερεωμένο στο σύστημα μαζών), και
3. Με ακόμη μεγαλύτερη σταθερά απόσβεσης (κανονικών διαστάσεων CD στερεωμένο στο σύστημα μαζών).
Όλες οι γραφικές παραστάσεις αφορούν την απομάκρυνση του ταλαντωτή σε συνάρτηση με το χρόνο.
Αν και η δύναμη του διεγέρτη δεν περιγράφεται με απλή ημιτονοειδή εξίσωση ( Fοημ(ωt) ή Fοσυν(ωt) ), οι βασικές θεωρητικές προβλέψεις επιβεβαιώνονται. 

Πολύ μικρή σταθερά απόσβεσης - διακροτήματα πριν τη σταθερή κατάσταση

Πολύ μικρή σταθερά απόσβεσης - Πολύ κοντά στο συντονισμό


Μικρή σταθερά απόσβεσης (με το μικρό CD) - διακροτήματα πριν τη σταθερή κατάσταση


Μεγάλη απόσβεση - Πολύ κοντά στο συντονισμό

  
Μεγάλη απόσβεση - Συντονισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου