Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Νόμος Stefan-Boltzmann

 Ο νόμος Stefan-Boltzmann (η ολική ένταση Ι της ακτινοβολίας που εκπέμπει ένα μέλαν σώμα είναι ανάλογη της 4ης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας του Τ) δεν είναι στη διδακτέα ύλη στο Μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γ' Λυκείου. Προβλέπεται όμως στο νέο Π.Σ., αν και όποτε εφαρμοστεί.

Η πειραματική διάταξη

Η επιβεβαίωση του νόμου με τα μέσα των Σχολικών εργαστηρίων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.  Μια πρώτη προσπάθεια περιγράφεται ΕΔΩ. Συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

Προαπαιτούμενο: η διαδικασία προσδιορισμού της θερμοκρασίας ενός αντιστάτη με βάση την τιμή της αντίστασής του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου