Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

Φάσμα θερμού σώματος

 Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνονται τα φάσματα εκπομπής μιας λάμπας πυρακτώσεως σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες θ1 <  θ2 < θ3. Σε κάθε φάσμα έχουν επισυναφθεί ακόμη δύο φάσματα: ενός μπλε LΑSER (λ1 = 405nm) και ενός κόκκινου LASER (λ2 = 650 nm). 

Η φωτογραφία μπορεί να χρησιμεύσει για την ανάλυση των φασμάτων με το Tracker. Περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση φάσματος με το Tracker θα βρείτε στο βιβλιαράκι μου εδώ


Με τα φάσματα που δίνονται μπορεί να διαπιστωθεί η μεταβολή της έντασης της ακτινοβολίας με τη θερμοκρασία. Η μετατόπιση του μεγίστου μήκους κύματος δε διαπιστώνεται, αφού το μέγιστο βρίσκεται στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας και τα φάσματα αφορούν μόνο στο ορατό. Μπορεί όμως (όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα) να διαπιστωθεί μια γενικότερη μετατόπιση των φασμάτων προς μεγαλύτερα μήκη κύματος με τη μείωση της θερμοκρασίας.


Με δεξιό κλικ πάνω στη φωτογραφία των φασμάτων θα μπορέσετε να τη μεταφορτώσετε για χρήση στον υπολογιστή σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου