Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Ανάλυση σεισμικών δεδομένων


Ετοίμασα ένα φύλλο εργασίας για την ανάλυση σεισμικών δεδομένων με το λογισμικό jAmaSeis.  Σκοπός είναι η εκπαίδευση μαθητών και όχι μόνο στην ανάλυση σεισμικών δεδομένων και γι' αυτό χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σεισμικά δεδομένα από ένα σεισμό που έγινε στη Δυτική Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2022. Όμως μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και για οποιοδήποτε άλλο σεισμό. Θα ακολουθήσει και δεύτερο φύλλο εργασίας με περιγραφή της διαδικασίας τριγωνισμού για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του επικέντρου ενός σεισμού.

Μπορείτε να βρείτε το φύλλο εργασίας και το συνοδευτικό υλικό εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου