Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Ποιοτική μελέτη μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρων αγωγών

 Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό και εξαρτάται από τη θέση του σημείου στο χώρο σε σχέση με την κατανομή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η εξάρτηση της έντασης τού μαγνητικού πεδίου από τη θέση του κάθε σημείου καθορίζει και τη μορφή του μαγνητικού φάσματος και μας περιγράφει ποιοτικά την μορφή του μαγνητικού πεδίου.

Αν θέλουμε να περιγράψουμε επομένως την μορφή του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό πρέπει να απεικονίσουμε την εξάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου από τη θέση. Αυτή η διαδικασία μπορεί πειραματικά να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα μαγνητικού πεδίου, μετρώντας την ένταση του πεδίου σε διάφορα σημεία και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη συμμετρία.

Μπορούμε όμως να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία στο εργαστήριο με ένα αυτοσχέδιο αισθητήρα όπως περιγράφεται στα επόμενα βίντεο και μετά να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα με την θεωρητική πρόβλεψη.Η κατασκευή του αισθητήρα και η πειραματική διαδικασία περιγράφονται στα δύο έγγραφα που μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ και εδώ. Το πρώτο έγγραφο περιέχει ένα φύλλο εργασίας για χρήση στην τάξη (Γ' Λυκείου), και το δεύτερο περιλαμβάνει μια πιο αυστηρή εκδοχή και σύγκριση με το αντίστοιχο θεωρητικό μοντέλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου