Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Το πείραμα του Oersted

Μια πρόταση για το πείραμα του Oersted: Με χάλκινο αγωγό διαμέτρου 1 ή 1,5 mm σχηματίζουμε ένα Π, το οποίο στηρίζουμε στον πάγκο εργασίας με δύο μανταλάκια. Ένα μέρος των κατακόρυφων τμημάτων του Π το έχουμε γυμνώσει. Στο μέσο του οριζόντιου τμήματος του Π, με τη βοήθεια νήματος έχουμε αναρτήσει ένα πολύ λεπτό ραβδόμορφο μαγνήτη.


Ο ραβδόμορφος μαγνήτης σχηματίστηκε συνενώνοντας δυο μικρότερους (διαμέτρου 3mm και μήκους 10 mm) κυλινδρικούς μαγνήτες νεοδυμίου, ενώ ανάμεσά τους συγκρατείται το νήμα με το οποίο η "μαγνητική βελόνη" αναρτάται στο χάλκινο αγωγό. Για τη λειτουργία της αρκεί μια πλακέ μπαταρία των 4,5 V.
Η διάταξη σχεδιάστηκε για μετωπικά πειράματα με μαθητές Δημοτικού (αλλά και Γυμνασίου). Διδακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί με ερωτήσεις, όπως:

  • Σε ποια σημεία του χάλκινου αγωγού θα συνδέσετε τη μπαταρία, ώστε να περνάει ρεύμα κατά μήκος του αγωγού;
  • Τι παρατηρείτε όταν συνδέσετε τη μπαταρία στη διάταξη; Τι όταν την αποσυνδέσετε και τι αν τη συνδέσετε αντίθετα;
Η διάταξη είναι αρκετά ευαίσθητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επίδειξη της μαγνητικής έγκλισης. Ένα μειονέκτημα είναι οι πολύ αργά μειούμενες ταλαντώσεις που εκτελεί κατά την αποκατάσταση ή διακοπή του ρεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου