Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Το μέλλον των ΕΚΦΕ

Στις προτάσεις για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας προβλέπεται η ένταξη των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).
Παρά την προφανή ομοιότητα στους τίτλους τους οι δύο αυτές δομές εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους: Τα Ε.Κ. έχουν δομή σχολικής μονάδας και υποστηρίζουν εργαστηριακά τους μαθητές συγκεκριμένων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ενώ τα Ε.Κ.Φ.Ε. έχουν ως βασικό τους σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και για το λόγο αυτό απευθύνονται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολικών μονάδων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή προτείνεται μια δομή με ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων και δράσης (τα Ε.Κ.Φ.Ε.) να ενσωματωθεί σε μια άλλη δομή περιορισμένου πεδίου αρμοδιοτήτων και δράσης (τα Ε.Κ.).
Η Πανελλήνια Ένωση των Υπεθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ) θεωρώντας πως μια τέτοιου είδους ενσωμάτωση θα οδηγήσει τελικά στην κατάργηση των Ε.Κ.Φ.Ε., απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας με τις προτάσεις της για το μέλλον των Ε.Κ.Φ.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου