Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Υπολογισμός οριακής ταχύτητας σταγόνας Lugol σε λάδι

Μια σταγόνα Lugol αφήνεται να κινηθεί σε λάδι που περιέχεται σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Η σταγόγα πολύ γρήγορα αποκτά οριακή ταχύτητα, την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker. Στο δοκιμαστικό σωλήνα έχουν χαραχθεί με μαρκαδόρο δυο μικρές οριζόντιες γραμμές σε απόσταση 5 cm μεταξύ τους. Η απόσταση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του βίντεο.


Πιθανή επέκταση (που όμως δεν την έχουμε δοκιμάσει ακόμη) αποτελεί ο υπολογισμός του ιξώδους του λαδιού, αφού προηγουμένως υπολογιστεί η πυκνότητα του λαδιού και του Lugol και έχει μέσω του Tracker εκτιμηθεί η διάμετρος της σταγόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου