Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Μέτρηση περιόδου χρονομετρητή ταινίας

Στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας υπάρχουν δύο τύποι χρονομετρητή ταινίας με περίοδο τικ επιλεγόμενη στις ονομαστικές τιμές 0,02 s και 0,05 s:
  • Χρονομετρητής με κινητήρα παιδικού παιχνιδιού
  • Χρονομετρητής με ηλεκτρομαγνήτη
Για την ακριβή μέτρηση της περιόδου των τικ του χρονομετρητή, τροφοδότησα τους δύο χρονομετρητές με τάση 3V και μετά με 9V (από εξωτερικό τροφοδοτικό), τους έθεσα σε κάθε περίπτωση σε κίνηση και ηχογράφησα με τη βοήθεια του Audacity τον παραγόμενο ήχο από τον κτύπο της ακίδας (ή της ροδέλας) του χρονομετρητή:


Τα αποτελέσματα για τον χρονομετρητή με κινητήρα παιδικού παιχνιδιού έδειξαν:

Με τάση 3V:
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 0,02s, μετρημένη περίοδος: 0,020878 s
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 0,05s, μετρημένη περίοδος: 0,038685 s
Με τάση 9V:
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 0,02s, μετρημένη περίοδος: 0,011727 s
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 0,05s, μετρημένη περίοδος: 0,019331 s
Για τον χρονομετρητή με ηλεκτρομαγνήτη:

Με τάση 3V:
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 20/s, μετρημένη περίοδος: 0,057832 s
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 50/s, μετρημένη περίοδος: 0,023235 s
Με τάση 9V:
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 20/s, μετρημένη περίοδος: 0,051313 s
  • Διακόπτης επιλογής περιόδου στη θέση 50/s, μετρημένη περίοδος: 0,020441 s
Δηλ. ο χρονομετρητής ηλεκτρομαγνήτη παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα στην περίοδο των τικ κατά τη μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας. Το αντίθετο συμβαίνει με το χρονομετρητή με κινητήρα, όπου η μετρούμενη περίοδος των τικ είναι σε καλή σύμπτωση με την ονομαστική τιμή μόνο στην περίπτωση τροφοδοσίας με 3V και το διακόπτη επιλογής περιόδου στη θέση 0,02s. Επιπλέον ο χρονομετρητής με ηλεκτρομαγνήτη παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά (ως προς τη σταθερότητα της περιόδου) με τον διακόπτη επιλογής στη θέση 50/s, γεγονός μάλλον αναμενόμενο λόγω της συχνότητας των 50 Ηz της τάσης δικτύου που χρησιμοποιεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου