Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Μερική έκλειψη Ηλίου : Παρασκευή 20-3-2015 (IV)

Θεωρώντας την ακτίνα του Ήλιου ίση με 696.000 km, με λίγη γεωμετρία και τη βοήθεια του Τracker, μπορούμε να υπολογίσουμε τη διάμετρο υπό την οποία φαίνεται να προβάλλεται η Σελήνη πάνω στον Ήλιο κατά τη διάρκεια της έκλειψης.


Αν η μέση απόσταση Γης - Ήλιου είναι ίση με 149.600.000 km μπορούμε να υπολογίσουμε τη φαινομένη διάμετρο Σελήνης και Ήλιου (ως το πηλίκο της διαμέτρου δια την απόσταση Γης - Ηλίου), καθώς και το λόγο τους. Προκύπτει:
  • φαινομένη διάμετρος Σελήνης = 0,553 μοίρες
  • φαινομένη διάμετρος Ήλιου = 0,533 μοίρες
  • λόγος φαινομένων διαμέτρων = 1,037
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η φαινομένη διάμετρος της Σελήνης κυμαίνεται από 29,3′ – 34,1′ (δηλαδή 0,488 - 0,568 μοίρες), ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια της έκλειψης ο λόγος των φαινομένων διαμέτρων Σελήνης - Ήλιου είχε μια τιμή περίπου 1,044. Για την εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη πως κατά την έκλειψη συνέπεσε η Σελήνη να βρίσκεται πολύ κοντά στο περίγειό της (δηλαδή η φαινομένη διάμετρός της είχε μια τιμή κοντά στο πάνω όριο των τιμών της).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου