Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Tracker: Καθορισμός θέσης

Μεταφορτώστε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας με το όνομα «Pont de Sully_1.png» την εικόνα, στην οποία φαίνεται μια από τις γέφυρες του Σηκουάνα στο Παρίσι (Pont de Sully). Το πλάτος  της γέφυρας είναι 20 m.
Αφού πρώτα ορίσετε ένα σύστημα αξόνων που θα έχει την αρχή του το κέντρο του γκρι αυτοκινήτου στο μέσο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, με τον άξονα x κατά μήκος της ίδιας λωρίδας και θετικό προσανατολισμό προς τα πάνω-δεξιά, ζητούνται: 
1. Να προσδιορίσετε τη θέση (των κέντρων) των άλλων τεσσάρων αυτοκινήτων που κινούνται στην ίδια λωρίδα σχεδιάζοντας κάθε φορά το αντίστοιχο διάνυσμα θέσης. Να υπολογίσετε επίσης την απόσταση κάθε αυτοκινήτου από την αρχή των αξόνων. 
2. Να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του διανύσματος θέσης των κέντρων των δύο αυτοκινήτων που κινούνται στην αριστερή λωρίδα της γέφυρας. Να προσδιορίσετε επίσης την απόσταση κάθε αυτοκινήτου από την αρχή των αξόνων καθώς και την γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα θέσης του με τον άξονα x. Να επιβεβαιώσετε τις μετρήσεις σας αυτές με γεωμετρικό-τριγωνομετρικό τρόπο. 
3. Να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του διανύσματος θέσης που αντιστοιχεί την πλώρη και την πρύμνη του πλοιαρίου στο κάτω δεξιά μέρος της εικόνας και με τη βοήθειά τους να προσδιορίσετε το μήκος που πλοιαρίου. Με τη βοήθεια χάρακα να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμά σας.
  • Λεπτομερείς οδηγίες στο αρχείο που μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου